Marpalvelut Oy
Rakennussiivous

           Rakennussiivous 

MARPALVELUT OY

RAKENNUSSIIVOUS PALVELU

Rakennussiivous

Rakennussiivous koostuu rakennustyönaikaisesta siivouksesta ja kaksivaiheisesta loppusiivouksesta. Rakennustyömaalla tarvitaan siivousta purkutyövaiheessa, rakentamisen aikana sekä lopussa. Rakennustyöt voidaan luokitella puhtausluokkiin P1 ja P2.

P1-siivous


P1-siivouksella tuetaan rakennuksen sisäilmatavoitteiden toteutumista (sisäilmaluokat S1 ja S2). P1-loppusiivouksessa puhdistetaan kaikkien pintojen lisäksi myös alaslasketun katon yläpuoliset tilat (esim. ilmanvaihtokanavien ulkopinnat, johtokourut, vesiputket yms.) ja alakaton yläpinta.

• Ikkunoiden pesu

• Pattereiden, jäähdytyspalkkien yms. suojien poisto

• Lattiasuojien poisto (uusitaan tarvittaessa siivouksen jälkeen)

• Alakaton ylärakenteiden imurointi

• Alaslaskettujen alakattojen ylätasojen puhdistus

• Irtolian poisto taso- ja pystypinnoilta

• Irtolian poisto kalusteiden ulko- ja sisäpinnoilta

• IV-konehuoneen ja IV-laitteiden ulkopintojen puhdistusP2-siivous


P2-siivouksessa ei rakennustöillä ole erityisiä puhtausvaatimuksia, toimintaohjeita tai raja-arvoja pölykertymälle. P2-siivous vastaa normaalia hyvän rakentamistavan mukaista käytäntöä, mutta ei ole vaatimuksiltaan yhtä tiukka.

• Tilojen tarkistussiivous

• Uusittujen lattiasuojien poisto

• Tahrojen poisto pinnoilta

• Pölyn poisto tarvittaessa taso- ja pystypinnoilta

• Lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistus

• Tasapintojen ylläpitosiivous

Marpalvelut Oy suorittaa loppusiivoukset niin P1- kuin P2-luokituksen mukaan kohteesta riippuen.


Pö­lyn­tor­jun­nan ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si meil­lä on käy­tet­tä­vis­sä vii­si pää­kei­noa:

1. Es­täm­me pö­lyn syn­ty­mi­sen mah­dol­li­sim­man hy­vin.
2. Vä­hen­näm­me syn­ty­vän pö­lyn mää­rää.
3. Ra­joi­tam­me syn­ty­neen pö­lyn le­viä­mis­tä.
4. Sii­voam­me ti­lat sään­nöl­li­ses­ti oi­keil­la me­ne­tel­mil­lä.
5. Käy­täm­me hen­ki­lö­koh­tai­sia suo­jai­mia.

Meiltä löytyy:

• Luotettava kumppanuus

• Hyvä luottoluokitus

• Työturvakortit

• Valttikortit

• Ammattilaisten työkalut

Tarkoituksena on tehdä asiakkaan odotusten ja vaatimusten mukaista jälkeä tilojen puh- tauden suhteen.

Lop­pu­sii­vouk­sen teem­me, kun ra­ken­nus­työt ovat täy­sin val­miit.

Kun valitset ammattitiimimme rakennussiivoukseen, voit olla varma, että seuraavat perusasiat on huomioitu.

• Työturvallisuuskortti

• Valtti-henkilökortti veronumeroilla

• ammattilaisten työvälineet.

• suojakypärä, suojalasit sekä työhön soveltuvat suojakäsineet

• turvajalkineet

• näkyvä huomiovaatetus

• valjaat ja hengityssuojaimet (tarpeen mukaan)

• määräysten mukaiset välineet ja tarvikkeet

• työturvallisuuskäytännötVoit tilata meiltä tarpeidesi mukaan joko kaikenkattavan siivouspaketin tai vain tarvitsemasi osa-alueen siivouksesta.

Ota yhteyttä ja kerro meille rakennustyömaasi siivoustarpeesta, niin teemme sinulle kilpailukykyisen tarjouksen laadukkaasta palvelusta!

Siivous@marpalvelut.fi 

 
 
 
 
 

Siivouspäivystys 24h/7